ADC Nachwuchs 2014

Auszeichnungen

ADC
Jonas Weber Stanislaw Lewicki
Nachwuchs
Tsvetelina Lyubenova, Yoanna LKatharina-Anna Götzendorfer Tsvetelina Yoanna Lyubenova Tsvetelina Lyubenova

ADC Bronze für Stanislaw Lewicki und Jonas Weber für das Corporate Design „Yalla. Play forward“

ADC Auszeichnung für Tsvetelina LyubenovaYoanna Lyubenova und Katharina-Anna Götzendorfer für ihr Corporate Design „Yalla. Boundless Storytelling“